Kontaktar og referansar

Vaktleiar og alarmansvarleg:   Charles Jakobsen   Telefon:   9520 8641
Alarmkontakt, sekundær:   Geir Helge Grebstad   Telefon:   4061 4346
Øvrig tilsynspersonale:

  Svein Linga
Kai Skylstad
  Telefon:
Telefon:
  4821 2117
9822 1435  
             

Administrasjon:


  Postadresse:
Epost:
Telefonar: 
  Postboks 231, 6239 Sykkylven
post@velledalenvasslag.no
7025 4800 / 916 81770